^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

10. duben - 14. duben

 Český jazyk Podstatná jména - pády. Opakování / str. 70, 71    PS / str. 16    
Sloh / vypravování podle obrázků, uč. str. 72  +  PS str. 17
Hravá čítanka str. 76 - 79     Písanka / str. 15, 16            
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : učebnice str.  PS str. 
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Sčítání a odčítání do tisíce - opakování / str. 14, 15       PS str. 7
Početník / str.     
Geo.: jednotky délky / str. 33         rýsování podle zadání - test
 Prvouka Rostliny chráněné, léčivé, jedovaté       
učebnice str. 59       PS str. 50 + sešit         Test / rostliny                   
 Informace Velikonoční pondělí ... 10.4.

3. duben - 7. duben

 Český jazyk Slovní druhy - opakování / str. 66, Diktát     PS str. 13
Podstatná jména - rod, číslo / str. 68, 69     PS / str. 14, 15    
Hravý sloh / nebude    Hravá čítanka str. 72 - 75     Písanka / str. 15, 20            
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : učebnice str. 44       PS str. 55, 56
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Sčítání a odčítání do tisíce s přechodem násobků sta / str. 12, 13        PS str. 6
Početník / str. 7 - 9    
Geo.: nebude 
 Prvouka Části těla kvetoucích rostlin - dokončení. Velikonoce         
učebnice str. 58, 54        PS str. 47, 49 + sešit                      
 Informace středa 5.4. ... zkrácená výuka do 12 hodin / z důvodu DVPP
čtvrtek 6.4. a pátek 7.4. ... Velikonoční prázdniny

27. březen - 31. březen

 Český jazyk Předložky, spojky, částice, citoslovce / str. 64 - 66     PS / str. 10 - 13
Hravý sloh /  tvorba příběhu, skupinová práce str. 32, 33       
Hravá čítanka str. 68 - 71     Písanka / str. 13            
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : učebnice str. 43      PS str. 53, 54
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Sčítání a odčítání stovek do tisíce / str. 10 - 12        PS str. 4, 5
Početník / str. 7 - 9    
Geo.: Opakování, rýsování dle pokynů / polopřímka
 Prvouka Společné znaky rostlin, části těla kvetoucích rostlin         
učebnice str. 56, 57        PS str. 48, 49 + sešit                      
 Informace Pondělí ... pokus v Prvouce
                  3x kelímek od jogurtu, ocet, jedlá soda,bílé tekuté mýdlo
Úterý ... Den otevřených dveří (2 hodiny dopoledne + od 14 do 17 hodin)

20. březen - 24. březen

 Český jazyk Slovesa, příslovce / str. 61 - 63     PS / str. 9, 10
Hravý sloh /  dopis str. 24, 25       
Hravá čítanka str. 64 - 67     Písanka / str. 12            
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : učebnice str. 42     PS str. 52
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Sčítání a odčítání do tisíce, slovní úlohy / str. 8 - 10        PS str. 4
Početník / str. 8, 9    
Geo.: Polopřímka / str. 21    PS str. 11
 Prvouka Život na Zemi - světlo a teplo         
učebnice str. 53        PS str. 45, 46 + sešit      Test                 
 Informace Připravit na pokusy :
a) 3x kelímek od jogurtu, ocet, jedlá soda,bílé tekuté mýdlo
   (čekám na hlávku červeného zelí) ... příští týden
b) 1/4 silné pomerančové kůry, svíčka ... v pátek

13. březen - 17. březen

 Český jazyk Přídavná jména, zájmena, číslovky / str. 58 - 60     PS / str. 6 - 8
Hravý sloh /  práce s textem str. 22, 23                  Diktát     
Hravá čítanka str. 62 -  65    Písanka / str. 11, 12            
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : učebnice str. 41    PS str. 51  (úterý test)
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Sčítání a odčítání do tisíce, slovní úlohy / str. 5 - 7        PS str. 26 + 3. díl PS str. 2, 3 
Početník / str. 5, 6    
Geo.: Jednotky délky - test, kontrolní rýsování podle diktátu / SP
 Prvouka Život na Zemi - vzduch a půda, světlo a teplo         Pokus se vzduchem
učebnice str. 52, 53        PS str. 44, 45 + sešit                  
 Informace Prv / na pondělí si přinést:
nafukovací balónek, plastový tácek, čajová svíčka, sklenice (barvivo),
malá plastová lahev (0,2), nádoba na horkou vodu, jablko, párátko
Třídnická hodina ... úterý 7:30 hodin
Keramická dílna ... čtvrtek (nebude tělocvik)

6. březen - 10. březen

 Český jazyk Tvarosloví - slovní druhy. Podstatná jména, vlastní jména / str. 54 - 57     PS / str. 2 - 5
Sloh /  vypravování dle fantazie       
Hravá čítanka str. 60, 61    Písanka / str. 10           
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : učebnice str. 40   PS str. 48
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Sčítání a odčítání do tisíce / str. 40 + 3. díl učebnice str. 3, 4        PS str. 26 + 3. díl PS str. 1      
Geo.: Jednotky délky / str. 41    PS str. 27    + Hravý početník 2. díl / str. 1, 2
          Průsečíky kružnic a přímek / str. 34   PS str. 21, 22
 Prvouka Život na Zemi - voda. Koloběh vody v přírodě (video).   Krystalizace - pokus
učebnice str. 51        PS str. 43 + sešit                  
 Informace Prv / na pondělí si přinést:
1) malou skleničku nebo plastový kelímek, lžičku, hrst soli, silný provázek, špejli
2) tenké gumové rukavice, slabý štětec na lepidlo, 2 půlky vaječné skořápky, sklenice, miska, hrst soli

27. únor - 3. březen

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po Z. Opakování / str. 93 - 95     PS / str. 29, 30
Procvičování pravopisu str. 40 - 44       Sloh / Pořadí vět v příběhu    PS str. 31     
Hravá čítanka str. 56 - 59     Písanka / str. 7 - 9            
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : 
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Opakování. Počítání do tisíce, porovnávání a zaokrouhlování
učebnice str. 31, 36 - 40        PS str. 18, 23 - 26      
Geo.: Soustředné kružnice. Jednotky délky / str. 34, 41    PS str. 21, 22, 27
 Prvouka Uhlí, ropa. Chráníme přírodu (video)         Test / neživá příroda
učebnice str. 49, 50         PS str. 41, 42 + sešit                  
 Informace Třídnická hodina ... úterý, 7:30 hodin
Preventivní program ... pátek 3.3.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail