^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

13. listopad - 17. listopad

 Český jazyk Opakování B L M. Vyjmenovaná slova po P S / str. 31 - 33 + PS str. 26 - 28
Sloh nebude / státní svátek     Procvičování str. 18 - 23
Čítanka str. 52 - 55   
 Matematika Násobení a dělení / písemné (procvičování)        KP Násobení a dělení v pondělí / str.45, 46
učebnice str. 48, 49  +  PS str. 21, 22  +  Početník / str. 24, 26 
Geo.: Opakování / PS str.16, 20, 24
 Vlastivěda Doba rytířská. Lucemburkové v Čechách            KP Velkomoravská říše / str.18, 19  +  PS
učebnice str. 31 - 34        PS str. 17                   
 Přírodověda Potravní vztahy organizmů. Opakování - rostliny a živočichové
učebnice str. 21 - 23             PS str. 12, 13 
 Různé 17.11. ... státní svátek 

6. listopad - 10. listopad

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po L, M. Opakování B L M / str. 29 - 31 + PS str. 24 - 26
Sloh / charakteristika  PU str. 12, 13     Procvičování str. 14, 15
Čítanka str. 43 - 51    
 Matematika Násobení a dělení / pamětné i písemné         KP Zaokrouhlování / pondělí 6.11.
učebnice str. 45, 46, 48, 49       PS str. 17, 19, 20      Početník / str. 23 
Geo.: Rýsování rovnoběžek / str. 18, 39
 Vlastivěda České království za vlády Přemyslovců
učebnice str. 28 - 31         PS str. 14 - 16                    
 Přírodověda Obratlovci / učebnice str.21 , práce do sešitu     
 Různé  Třídnická hodina ... 7:25 v úterý

30. říjen - 3. listopad

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B, L / str. 27 - 29 + PS str. 22 - 24
Sloh / popis zvířete  PU str. 8, 9     Procvičování str. 14, 15
Čítanka str. 38 - 43    
 Matematika Zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání
učebnice str. 36 - 42 (výběr)        PS str. 13 - 16      Početník str. 20   
Geo.: Rýsování rovnoběžek / str. 39
 Vlastivěda Život v Čechách před tisíci lety. Románský sloh
učebnice str. 25, 26        PS str. 12, 13                       
 Přírodověda  
 Různé 30.10. ... divadlo Operka
30.10. ... zkrácená výuka do 11:50 hodin
 2.11. ... třídní schůzka rodičů v 15:30 hodin
Na Pč ... papírová krabička od vajíček (obličej) + barevný papír

23. říjen - 27. říjen

 Český jazyk Stavba slova - opakování, / str. 23, 24 + PS str. 19, 20   KP / stavba slova
Vyjmenovaná slova - úvod / str. 26 +  PS str. 21
Čítanka str. 36, 37    Sloh / odpadá
 Matematika Čísla do 10.000, číselná osa, porovnávání     KP / písemné násobení a dělení
učebnice str. 30 - 34, PS str. 11 - 13    
Geo.: převody jednotek - opakování / PS str. 5, 12
 Vlastivěda Přemyslovská knížata - pověsti
učebnice str. 23, 24        PS str. 11                       
 Přírodověda Stavba těla živočichů / učebnice str. 18, 19     PS str. 11        
 Různé Třídnická hodina ... 24.10.
26., 27. říjen ... Podzimní prázdniny

16. říjen - 20. říjen

 Český jazyk Psaní skupin bě-, bje-, vě-, vje-, pě. Zdvojené souhlásky / str. 21 22 + PS str. 17, 18
Sloh / charakteristika osoby / PU str. 10, 11
Čítanka str. 32 - 39
 Matematika Písemné násobení a dělení - procvičování
učebnice str. 24 - 28 (výběr), PS str. 9, 10    Hravý početník str. 25
Geo.: rýsování kolmic, které procházejí daným bodem / učebnice str. 35 
 Vlastivěda Přemyslovská knížata
učebnice str. 21 - 23        PS str. 11                       
 Přírodověda Růst rostlin / učebnice str. 16, PS str. 9
Společné znaky živočichů / učebnice str. 17, PS str. 10        
 Různé Dopravní výchova / 16. října ... výuka na dopravním hřišti                                              
Pracovní činnosti ... výroba zdravé svačiny

9. říjen - 13. říjen

 Český jazyk Předpony a předložky / str. 19, 20 + PS str. 15, 16
Sloh / popis hračky / PU str. 6, 7
Čítanka str. 24 - 30  Referáty o knize, zadání 
 Matematika Písemné dělení, příklady se závorkami
učebnice str. 18 - 23 (výběr), PS str. 8    Hravý početník str. 10
Geo.: Kontrolní rýsování, konstrukční úlohy 
 Vlastivěda Velkomoravská říše
učebnice str. 18, 19        PS str. 9, 10                       
 Přírodověda Dělení semenných rostlin, růst rostlin. KP houby (út), společné znaky rostlin (pá)
učebnice str. 14 - 16     PS str. 9, 1/9           
 Různé 10. října ... třídnická hodina v 7:25 

2. říjen - 6. říjen

 Český jazyk Stavba slova. Předložky a předpony / str. 17 - 19 + PS str. 13, 14        Procvičování str. 8
Sloh / pracovní postup / PS str. 12 (+ pracovní činnosti)
Práce s textem, čtení o zvířatech / Hravá Čítanka str. 20 - 26    + PL Putování s praotcem Čechem  
 Matematika Písemné násobení. Písemné dělení jednociferným  dělitelem.   Malá násobilka - kontrolní počítání.
učebnice str. 18 - 23 (výběr), PS str. 8    Hravý početník str. 24
Geo.: Vzájemná poloha přímek v rovině. Kolmice / str. 22    PS str. 8
 Vlastivěda Staré pověsti české         Test / učebnice str. 4 - 14 Zapamatuj si
učebnice str. 15 - 17        PS str. 7, 8                       
 Přírodověda Fotosyntéza. Třídění rostlin a stavba rostlin
učebnice str. 12, 13     PS str. 8 / cv.3, 4           6.10. Houby / zkoušení
 Různé  Cvičení v tělocvičně ... nutné převlečení

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail