^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

8. leden - 12. leden

 Český jazyk Skloňování podstatných jmen rodu středního / str. 55 - 58   PS 2. díl str. 4, 5
Sloh / Dopis  PU str. 19, 20      
Čítanka / str. 96 - 103     
 Matematika Procvičování, aplikační cvičení / str. 26 - 29   PS str. 31, 32, 33
Písemné násobení dvojciferným činitelem / uč. str. 35       Početník str. 35
Geo.: Trojúhelníková nerovnost / str. 33        PS str. 32
 Vlastivěda Nástup Habsburků na český trůn      TEST / Lucemburkové (po), Husité (čt)
učebnice str. 49        PS str. 26, 27                 
 Přírodověda Louka a pastvina / učebnice str. 34, 35    PS str. 19               PP - LES str. 24 - 33
Živočichové na loukách / učebnice str. 36 - 38   PS str. 20
 Různé Třídnická hodina ... v úterý, 7:25 hodin
Konzultace za první pololetí budou 18. ledna od 13:00 do 15:00 hodin.
Individuální konzultace s vyučujícími Aj a Př bude 11. ledna  

1. leden - 5. leden

 Český jazyk Skloňování podstatných jmen / str. 53, 54   PS 2. díl str. 3
Sloh / Vánoce - popis, jaké byly        
Čítanka / str. 86 - 95     
 Matematika Pamětné násobení a dělení 10 a 100 / str. 20 - 24   PS str. 29, 30
Geo.: Kružnice, trojúhelník / str. 25        PS str. 30
 Vlastivěda Doba pohusitská
učebnice str. 46 - 48        PS str. 25                 
 Přírodověda Opakování

 Různé Nástup do školy po vánočních svátcích ... 3.1.2024
Geometrie ... v pátek (místo čtení)

18. prosinec - 22. prosinec

 Český jazyk Pády podstatnýcj jmen / str. 48 - 51   PS str. 38, 39
Sloh / uč.str. 52 Vyprávění podle obrázkové osnovy     PS str. 40        
Čítanka / str. 80 - 83     
 Matematika Pamětné i písemné sčítání a odčítání / str. 13 - 17   PS str. 27, 28
Geo.: Kružnice, kruh / str. 18        PS str. 28
 Vlastivěda Husitství, boj s Křižáky
učebnice str. 43, 44        PS str. 24                 
 Přírodověda Les a člověk. Vánoční zvyky
učebnice str. 32, 33   PS str. 18 
 Různé 22.12. ... Vánoční besídka, zkrácená výuka do 12:00 hodin

11. prosinec - 15. prosinec

 Český jazyk Podstatná jména - rod a číslo / str. 45 - 47   PS str. 36, 37
Sloh / Vypravování / učebnice str. 52,  PS str. 40      
Čítanka / str. 67 - 73    
 Matematika Porovnávání, zaokrouhlování / str. 8 - 11   PS str. 25, 26     Početník str. 28, 29
Geo.: Rovnoběžky a kolmice, dokončení. / str. 7        PS str. 26
          Obdélník, čtverec / str. 12    PS str. 26       KP převody jednotek
 Vlastivěda Husitské války, Jan Hus a Jan Žižka
učebnice str. 41, 42        PS str. 23                 
 Přírodověda Živočichové
učebnice str. 30, 31   PS str. 17 
 Různé 12.12. ... Vánoční anděl / dílny v DDM (výměna Hv a Pč)

4. prosinec - 8. prosinec

 Český jazyk Slovní druhy, ohebné a neohebné / str. 40 - 43    PS str. 33 - 35
Sloh / str. 16 - 18 sdělení, události ve městě     
Čítanka / str. 60 - 67 (čtení s porozuměním)     
 Matematika Učebnice 2. díl / Čísla větší než 10.000 / str. 3 - 6   PS str. 23, 24
Geo.: Opakování / test  +  převody jednotek
 Vlastivěda Život ve středověku. Gotika
učebnice str. 38 - 40        PS str. 20, 21, 22                  
 Přírodověda Ekosystém Les - byliny, keře, stromy   
učebnice str. 26 - 29,  PS str. 14, 15 
 Různé Kulturní akce ... úterý 5.12.
Změna v rozvrhu ... výměna Pč a Tv (pondělí a pátek)
Třídnická hodina ... úterý 1. vyučovací hodina (před odjezdem do Brna)

27. listopad - 1. prosinec

 Český jazyk Opakování a procvičování vyjmenovaných slov / str. 37, 38 + PS str. 32
Sloh / popis, práce ve skupinách     Procvičování / do str. 27 
Čítanka / str. 59 (dokončení) - 66 (čtení s porozuměním)     
 Matematika Procvičování, TEST / učebnice str. 52 - 56
Geo.: Pravoúhlý trojúhelník / str. 50    +   Převody jednotek / Početník str. 11, 12
 Vlastivěda Lucemburkové v Čechách, opakování
učebnice str. 36        PS str. 19, 20                  
 Přírodověda Les   
učebnice str. 24 - 27,  PS str. 14 
 Různé Pondělí 27.11. ... stávka, uzavřená škola
Tv ... sáňkování, bobování

20. listopad - 24. listopad

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po V  Z  F. Opakování P  S  V. / str. 34 - 36 + PS str. 29 - 31
Sloh / charakteristika postavy / učebnice str. 44     Procvičování str. 21, 23 - 26
Čítanka / str. 56 - 66 (čtení s porozuměním)   PL Karlův most   
 Matematika Procvičování / str. 52, slovní úlohy / str. 46, 49        KP Násobení a dělení pamětné i písemné
učebnice str. 48, 49  +  PS str. 29  +  Početník / str. 26, 34 
Geo.: Rýsování podle návodu / PS str. 24, 30
 Vlastivěda Karel IV.           KP Přemyslovci / zapamatuj si str. 24, 31  +  PS
učebnice str. 34, 35        PS str. 18, 19                   
 Přírodověda  
 Různé Třídnická hodina ... 21.11. v 7:25 hodin
Keramická dílna ... 22.11. v 9:30 hodin / změna rozvrhu
Pracovní činnosti ... silná vlna / panáček 

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail