^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

13. únor - 17. únor

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po V - opakování / str. 91     PS / str. 28
Procvičování pravopisu str. 31 - 35       Sloh / Pozvánka PS str. 28     
Hravá čítanka str. 56 - 59     Písanka / str. 6            Diktát
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : 
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Písemné odčítání s přechodem přes základ 10, slovní úlohy / str. 27, 28        PS str. 15     
Geo.: kružnice / PS str. 19 dokončení, str. 20         Kontrolní práce
 Prvouka Horniny a nerosty. Skupinová práce, poznávání.
učebnice str. 47 - 49         PS str. 40, 41 + sešit                  
 Informace úterý ... třídnická hodina / 7:30 hodin
čtvrtek ... pěvecká soutěž SuperStar / 3. a 4. hodina
pátek ... Projekt Masopust / 3. a 4. hodina

6. únor - 10. únor

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po V / str. 86 - 90     PS / str. 24 - 27
Procvičování pravopisu str. 30         Sloh - bajka, báseň / PS str. 21   
Hravá čítanka str. 49 - 55     Písanka / str. 4   
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : učebnice str. 36 + opakování    PS str. 42 - 44
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Písemné odčítání s přechodem přes základ 10 / str. 26, 27      PS str. 14             
Početník / str. 15 - 17  +  pracovní list      
Geo.: kruh, kružnice / učebnice str. 33     PS str. 19 
 Prvouka Lidé a společnost, časová osa. Neživá příroda - lidské výtvory
učebnice str. 42 - 46         PS str. 36 - 39 + sešit                  
 Informace 8.2. Projektový den TURECKO

30. leden - 3. únor

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po S - opakování / str. 85     PS / str. 23
Procvičování pravopisu str. 25 - 29        Sloh / bajka str. 20, 21   
Hravá čítanka str. 48 - 51, RECITAČNÍ SOUTĚŽ     Písanka / str. 3, 4   
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : učebnice str. 34, 35    PS str. 41
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Písemné sčítání s přechodem přes základ 10 / str. 23, 24, 25      KP            
Početník / str. 12, 13  +  pracovní list      
Geo.: seznámení s kružítkem, manipulace při konstrukci kružnice / čtvrtek
 Prvouka Zdravý životní styl, pyramida výživy
učebnice str. 41         PS str. 34, 35 + sešit                  
 Informace 31.1. Třídnická hodina, rozdání Výpisů z vysvědčení
1.2. Projektový den VIETNAM
3.2. Pololetní prázdniny

23. leden - 27. leden

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po S / str. 80 - 83     PS / str. 21, 22
Procvičování pravopisu        Sloh / bajka str. 19, 20   
Hravá čítanka str. 42 - 47     Písanka 2. díl / str. 1, 2   
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková / zastupuje King : učebnice str. 32, 33   PS str. 40
Aj 2. skupina / Smažilová 
Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Písemné sčítání a odčítání, slovní úlohy / str. 19, 20             
Početník / str. 16, 17  (ne příklady s přechodem desítky)       
Geo.: Přímky rovnoběžné a různoběžné / PS str. 18 / 2
 Prvouka Růst a vývoj člověka. Správná výživa, denní režim
učebnice str. 38, 40, 41         PS str. 34 + sešit                  
 Informace 25.1. Projektový den VIETNAM => pro nemoc zrušeno
(náhradní termín ... 1.2.)

16. leden - 20. leden

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po P, opakování / str. 77, 78     PS 2. díl str. 20
Procvičování pravopisu str. 19 - 24       Sloh / vyprávění str. 17, 18   
Hravá čítanka str. 38, 39      Písanka str. 31, 32   
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková 
Aj 2. skupina / Smažilová 
Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Písemné odčítání čísel bez přechodu desítky / str. 17 - 19         PS str. 9, 10    
Početník / str. 15, 16  (ne příklady s přechodem desítky)       
Geo.: Přímka rovnoběžná, různoběžná / str. 30     PS str. 17
 Prvouka Zdravý životní styl. Růst a vývoj člověka
učebnice str. 37 - 39         PS str. 32, 33       Test - lidské tělo            
 Informace 18.1. Projektový den UKRAJINA

9. leden - 13. leden

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po P / str. 73 - 77    PS 2. díl str. 17 - 20
Procvičování pravopisu str. 11 - 17       Sloh / popis uměleckého díla str. 14 - 16   
Hravá čítanka str. 34 - 37      Písanka str. 29, 30   
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... učebnice str.       PS str. 
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str.        PS str. 
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str.      PS str. 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Písemné sčítání čísel bez přechodu desítky / str. 14 - 16         PS str. 7, 8    
Početník / str. 12, 13  (ne příklady s přechodem desítky)       
Geo.: Přímka, opakování / str. 29     PS str. 16
 Prvouka Lidské tělo - rozmnožování, vnitřní orgány.
Smysly člověka / str. 34 - 36         PS str. 30, 31            
 Informace 12.1. Konzultace pro zájemce 15:00 - 16:20 hodin

2. leden - 6. leden

 Český jazyk Opakování vyjmenovaných slov po B L M / str. 52, 53    PS str. 41
Procvičování pravopisu str. 11 - 17       Sloh / popis vánočního dárku   
Čítanka str. 34 - 35       Písanka str. 27   
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... učebnice str.       PS str. 
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str.        PS str. 
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str.      PS str. 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Opakování - sčítání a odčítání dvojciferných čísel / str. 10, 11, 13   
Početník / str. 10, 11     Moje počítání 6 / str. 32    
Geo.: Souměrnost / str. 12     PS str. 6
 Prvouka Lidské tělo - úvod, stavba těla / str. 33, 34         PS str. 29            
 Informace Od ledna platí původní rozvrh hodin (tělocvična)

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail