^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

4. prosinec - 8. prosinec

 Český jazyk Slovní druhy, ohebné a neohebné / str. 40 - 43    PS str. 33 - 35
Sloh / popis, práce ve skupinách     Procvičování / str. 28 
Čítanka / str. 60 - 67 (čtení s porozuměním)     
 Matematika Učebnice 2. díl / Čísla větší než 10.000 / str. 3 - 6   PS str. 23, 24
Geo.: Opakování / test  +  převody jednotek
 Vlastivěda Život ve středověku. Gotika
učebnice str. 38 - 40        PS str. 20, 21, 22                  
 Přírodověda Ekosystém Les - byliny, keře, stromy   
učebnice str. 26 - 29,  PS str. 14, 15 
 Různé Kulturní akce ... úterý 5.12.
Změna v rozvrhu ... výměna Pč a Tv (pondělí a pátek)
Třídnická hodina ... úterý 1. vyučovací hodina (před odjezdem do Brna)

27. listopad - 1. prosinec

 Český jazyk Opakování a procvičování vyjmenovaných slov / str. 37, 38 + PS str. 32
Sloh / popis, práce ve skupinách     Procvičování / do str. 27 
Čítanka / str. 59 (dokončení) - 66 (čtení s porozuměním)     
 Matematika Procvičování, TEST / učebnice str. 52 - 56
Geo.: Pravoúhlý trojúhelník / str. 50    +   Převody jednotek / Početník str. 11, 12
 Vlastivěda Lucemburkové v Čechách, opakování
učebnice str. 36        PS str. 19, 20                  
 Přírodověda Les   
učebnice str. 24 - 27,  PS str. 14 
 Různé Pondělí 27.11. ... stávka, uzavřená škola
Tv ... sáňkování, bobování

20. listopad - 24. listopad

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po V  Z  F. Opakování P  S  V. / str. 34 - 36 + PS str. 29 - 31
Sloh / charakteristika postavy / učebnice str. 44     Procvičování str. 21, 23 - 26
Čítanka / str. 56 - 66 (čtení s porozuměním)   PL Karlův most   
 Matematika Procvičování / str. 52, slovní úlohy / str. 46, 49        KP Násobení a dělení pamětné i písemné
učebnice str. 48, 49  +  PS str. 29  +  Početník / str. 26, 34 
Geo.: Rýsování podle návodu / PS str. 24, 30
 Vlastivěda Karel IV.           KP Přemyslovci / zapamatuj si str. 24, 31  +  PS
učebnice str. 34, 35        PS str. 18, 19                   
 Přírodověda  
 Různé Třídnická hodina ... 21.11. v 7:25 hodin
Keramická dílna ... 22.11. v 9:30 hodin / změna rozvrhu
Pracovní činnosti ... silná vlna / panáček 

13. listopad - 17. listopad

 Český jazyk Opakování B L M. Vyjmenovaná slova po P S / str. 31 - 33 + PS str. 26 - 28
Sloh nebude / státní svátek     Procvičování str. 18 - 23
Čítanka str. 52 - 55   
 Matematika Násobení a dělení / písemné (procvičování)        KP Násobení a dělení v pondělí / str.45, 46
učebnice str. 48, 49  +  PS str. 21, 22  +  Početník / str. 24, 26 
Geo.: Opakování / PS str.16, 20, 24
 Vlastivěda Doba rytířská. Lucemburkové v Čechách            KP Velkomoravská říše / str.18, 19  +  PS
učebnice str. 31 - 34        PS str. 17                   
 Přírodověda Potravní vztahy organizmů. Opakování - rostliny a živočichové
učebnice str. 21 - 23             PS str. 12, 13 
 Různé 17.11. ... státní svátek 

6. listopad - 10. listopad

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po L, M. Opakování B L M / str. 29 - 31 + PS str. 24 - 26
Sloh / charakteristika  PU str. 12, 13     Procvičování str. 14, 15
Čítanka str. 43 - 51    
 Matematika Násobení a dělení / pamětné i písemné         KP Zaokrouhlování / pondělí 6.11.
učebnice str. 45, 46, 48, 49       PS str. 17, 19, 20      Početník / str. 23 
Geo.: Rýsování rovnoběžek / str. 18, 39
 Vlastivěda České království za vlády Přemyslovců
učebnice str. 28 - 31         PS str. 14 - 16                    
 Přírodověda Obratlovci / učebnice str.21 , práce do sešitu     
 Různé  Třídnická hodina ... 7:25 v úterý

30. říjen - 3. listopad

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B, L / str. 27 - 29 + PS str. 22 - 24
Sloh / popis zvířete  PU str. 8, 9     Procvičování str. 14, 15
Čítanka str. 38 - 43    
 Matematika Zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání
učebnice str. 36 - 42 (výběr)        PS str. 13 - 16      Početník str. 20   
Geo.: Rýsování rovnoběžek / str. 39
 Vlastivěda Život v Čechách před tisíci lety. Románský sloh
učebnice str. 25, 26        PS str. 12, 13                       
 Přírodověda  
 Různé 30.10. ... divadlo Operka
30.10. ... zkrácená výuka do 11:50 hodin
 2.11. ... třídní schůzka rodičů v 15:30 hodin
Na Pč ... papírová krabička od vajíček (obličej) + barevný papír

23. říjen - 27. říjen

 Český jazyk Stavba slova - opakování, / str. 23, 24 + PS str. 19, 20   KP / stavba slova
Vyjmenovaná slova - úvod / str. 26 +  PS str. 21
Čítanka str. 36, 37    Sloh / odpadá
 Matematika Čísla do 10.000, číselná osa, porovnávání     KP / písemné násobení a dělení
učebnice str. 30 - 34, PS str. 11 - 13    
Geo.: převody jednotek - opakování / PS str. 5, 12
 Vlastivěda Přemyslovská knížata - pověsti
učebnice str. 23, 24        PS str. 11                       
 Přírodověda Stavba těla živočichů / učebnice str. 18, 19     PS str. 11        
 Různé Třídnická hodina ... 24.10.
26., 27. říjen ... Podzimní prázdniny

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail