^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

5. prosinec - 9. prosinec

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po L / str. 43 - 45    PS str. 32 - 34
Procvičování pravopisu str. 7 - 10       Hravý sloh /  PU str. 13   
Čítanka str. 30 - 33       Písanka str. 22, 23   
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... učebnice str.  22, 23     PS str. 25 - 28
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str. 22, 23       PS str. 24, 25
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 19, 20     PS str. 22, 23
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobilka 10, opakování / dokončení učebnice a PS 1. díl
2. díl učebnice a PS / str. 3 - 5     PS str. 1, 2     
Geo.: Rýsování podle pokynů
 Prvouka Vánoce ...  učebnice str. 30, 31      PS str. 27 + sešit
Výstava v regionálním muzeu                
 Výchovy  

28. listopad - 2. prosinec

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po L, úvod  / str. 40 - 42    PS str. 29 - 31
Procvičování pravopisu str. 9       Hravý sloh /  PU str. 11, 12    
Společná četba "Děti z Bullerbynu"       Písanka str. 21   
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... učebnice str. 20 - 22      PS str. 22 - 24
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str. 19, 20      PS str. 21, 22
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 18, 19     PS str. 19 - 21
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobilka čísla 9 / str. 41 - 43     PS str. 22, 23     Početník str. 6, 7
Geo.: Polopřímka procvičování / pracovní list
 Prvouka Moje rodina. Čím chci být. Hospodaříme s penězi. Test - neživá příroda
učebnice str. 24 - 26      PS str. 24 - 26 + sešit                
 Výchovy  

21. listopad - 25. listopad

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B procvičování  / str. 38    PS str. 28
Procvičování pravopisu str. 5, 6       Sloh / učebnice str. 39      
Čítanka / str. 30, 31       Písanka str. 19, 20   
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... učebnice str. 18 - 20      PS str. 21 - 23 
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str. 18, 19     PS str. 19, 20 
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 16, 17     PS str. 18, 19
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobilka čísla 8 / str. 38 - 40     PS str. 20, 21 a str. 25 / 1
Geo.: Polopřímka procvičování / pracovní list
 Prvouka Svět kolem nás. Měříme čas, měříme objem.Hospodaříme s penězi
učebnice str. 25, 26      PS str. 22, 23, 26, 28 + sešit                
 Výchovy 22. 11. třídnická hodina v 7:30 hod. 

14. listopad - 18. listopad

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B  / str. 35 - 37    PS str. 26, 27
Procvičování pravopisu str. 3, 4       Hravý sloh / str. 9, 10     
Čítanka / str. 27 - 29      Písanka str. 19  
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... učebnice str. 18      PS str. 20
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str. 16, 17     PS str. 18, 19 
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 16     PS str. 18
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobilka čísla 7 / str. 35 - 37     PS str. 18, 19
Geo.: Polopřímka / pracovní list
 Prvouka Svět kolem nás. Měříme teplotu, měříme hmotnost
učebnice str. 23, 24      PS str. 20, 21 + sešit                
 Výchovy Tv - sportovní oblečení a obutí do tělocvičny
Testování žáků na tělesnou zdatnost / pondělí a středa
17. 11. státní svátek / Den boje za svobodu a demokracii

7. listopad - 11. listopad

 Český jazyk Vyjmenovaná slova po B  / str. 31 - 35    PS str. 23 - 26
Hravý sloh / str. 9     Čítanka / str. 24, 25      Písanka str. 17, 18  
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... učebnice str. 16, 17      PS str. 18, 19
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str. 15     PS str. 16, 17, 94 
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 15     PS str. 15, 16
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobilka čísla 6 / str. 31 - 34     PS str. 16, 17    Početník str. 9, 10, 11
Geo.: Polopřímka - znázornění (plastelína, špejle)
 Prvouka Svět kolem nás. Vlastnosti látek, skupenství látek
učebnice str. 21, 22      PS str. 19 + sešit                
 Výchovy 8.11. ... třídnická hodina v 7:30 hodin
10.11. ... schůzka rodičů v 15:30 hodin

31. říjen - 4. listopad

 Český jazyk Stavba slova, obojetné souhlásky  / str. 29, 30    PS str. 21 - 23
Hravý sloh / str. 7, 8     Čítanka / str. 22, 23      Písanka str. 15, 16  
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom...PS str. 15 - 17 
Aj 2. skupina / Sma...učebnice + PS str. 13, Halloween uč. str. 64, 65  PS str. 86, 87  
Aj 3. skupina / Hor...učebnice + PS str. 14, 15 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Sčítání a odčítání do sta. Sudá a lichá čísla / str. 28 - 30     PS str. 13 - 15
Geo.:  konstrukční úlohy (osa souměrnosti)
 Prvouka Živá příroda - užitkové plodiny
učebnice str. 19, 20      PS str. 17, 18 + sešit                
 Výchovy Vv - listy na otisk 

24. říjen - 28. říjen

 Český jazyk Slova příbuzná. Nauka o slově - opakování / str. 26, 27      PS str. 19, 20           
Čítanka ve škole      Písanka str. 14  
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... Halloween
Aj 2. skupina / Sma... učebnice + PS str. 13, Halloween uč. str. 64, 65  PS str. 86, 87
Aj 3. skupina / Hor... učebnice + PS str. 14, 15 Halloween, abeceda
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobení a dělení / str. 26, 27     PS str. 11, 12   
Geo.:  opakování 
 Prvouka Živá příroda - houby, ovoce a zelenina
učebnice str. 16 - 18      PS str. 14, 15, 16              
 Výchovy 26. a 27. 10. ... Podzimní prázdniny
28. 10. ... Státní svátek

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail