^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

17. červen - 21. červen

 Český jazyk Souhrnné opakování učiva 4. ročníku / Procvičování pravopisu str. 38 - 52
Sloh nebude / akce S lesníkem do lesa
Čtení s porozuměním / dokončení pracovní učebnice 
 Matematika Souhrnné opakování učiva 4. ročníku / PS str. 35 - 40   
Geo.: Souhrnné opakování učiva 4. ročníku  Hravý početník str. 34 - 36
 Vlastivěda Souhrnné opakování učiva 4. ročníku             
kontrola a odevzdání učebnice         PS str. 31 - 36             
 Přírodověda  
 Různé čtvrtek ... Dopravní výchova / celodenní projekt na dopravním hřišti
pátek ... S lesníkem do lesa / celodenní projekt (za učilištěm Žďasu)

10. červen - 14. červen

 Český jazyk Řeč přímá a nepřímá / str. 107    PS str. 37
Sloh nebude / fotografování    PS Procvičování str. 35 - 40  
Čtení s porozuměním / str. 56 - 63 
 Matematika Závěrečné procvičování    
učebnice str. 49 - 51      PS str. 30 - 32
Geo.: kontrolní test
 Vlastivěda Poznáváme naši vlast - kouzlo vody, dějiny              
učebnice str. 46 - 51        PS str. 26 - 30 (výběr aktuálních cvičení)              
 Přírodověda  
 Různé čtvrtek ... výroba krmítka / celodenní projekt s truhlářem
pátek ... fotografování 

3. červen - 7. červen

 Český jazyk Stavba věty - opakování / str. 108, 109    PS str. 37, 38
Sloh / PU str. 33 - 35
Čtení s porozuměním / str. 56 - 63 
 Matematika Opakování formou testů  
učebnice str. 57, 59      PS str. 33, 34
Geo.: opakování
 Vlastivěda Poznáváme naši vlast - kouzlo vody  Referáty - divy přírody              
učebnice str. 46, 47        PS str. 26 - 30 (výběr aktuálních cvičení)              
 Přírodověda Shrnutí učiva a závěrečné opakování  
učebnice str. 74, 75         PS str. 36 - 39
 Různé  

27. květen - 31. květen

 Český jazyk Podmět rodu mužského / str. 106    PS str. 36   (út KP)
Sloh / nebude z důvodu ŠVZ         Procvičování str. 49  +  PL
Čtení s porozuměním / str. 54 - 57   Společné mimočítankové čtení   
 Matematika Sčítání zlomků. (Jedna geometrická úloha každou hodinu)  
učebnice str. 43, 44     PS str. 29, 30    
Geo.: Grafický rozdíl úseček / str. 42
 Vlastivěda Poznáváme naši vlast - divy přírody   Referáty - hrady a zámky              
učebnice str. 44, 45        PS str. 26 - 30 (výběr aktuálních cvičení)              
 Přírodověda Mimořádná událost    
učebnice str. 71 - 73         PS str. 35
 Různé ŠVZ Brno - zábavný park Bruno ... pátek 31.5.

20. květen - 24. květen

 Český jazyk Podmět rodu středního a ženského / str. 104, 105    PS str. 34, 35
Sloh / domácí úkol, dokončení receptů / PU str. 30 - 32
Čtení s porozuměním / str. 52 - 57   Společné mimočítankové čtení   
 Matematika Aritmetický průměr, slovní úlohy. (Jedna geometrická úloha každou hodinu)  
učebnice str. 38, 39     PS str. 27 - 30    
Geo.: Opakování geometrie / učebnice str. 52, 53 - výběr cvičení 
 Vlastivěda Poznáváme naši vlast - hrady a zámky           KP / str. 31 - 35    
učebnice str. 40 - 43        PS str. 26 - 30 (výběr aktuálních cvičení)              
 Přírodověda Ochrana přírody v ČR   
učebnice str. 70         PS str. 34
 Různé Vv + Pč ... krabice, krabička, barvy, fixy, látka, dřevo, kůra, ...
téma "Robinsonův ostrov" - různé techniky vyrábění, kresby, ... 

13. květen - 17. květen

 Český jazyk Stavba věty. Podmět a přísudek / str. 99 - 101    PS str. 31 - 33
Sloh / Recept / PU str. 30 - 32
Čtení s porozuměním / str. 48 - 53      Společné mimočítankové čtení   
 Matematika Vztahy mezi čísly, slovní úlohy. Převody jednotek.  
učebnice str. 26, 27, 29      PS str. 23 - 25     Početník str. 30, 31
Geo.: Obsah obdélníku a čtverce / str. 23 a str. 28 
 Vlastivěda Nerostné bohatství a průmysl ČR    
učebnice str. 33 - 35        PS str. 21, 22              
 Přírodověda Opakování, KP    PS str. 33
 Různé Třídnická hodina ... úterý 7:30 hod.
Výtvarná výchova ... čtvrtka A4, kružítko, černý fix, barvy
Pracovní činnosti ... stavebnice nebo drobný materiál

6. květen - 10. květen

Tento týden bude probíhat Generální zkouška na hudebně-pohybové vystoupení Akademie (po, út).
Ve středu je státní svátek, ve čtvrtek a pátek je vyhlášené volno ředitelem školy.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail